Meditáció

A meditáció kézikönyve

Meditációs tanfolyamok>>

Kivonatok a “Meditáció” könyvből:

Meditáció: Isten nyelve

A meditáció csupán egyetlen dolgot mond nekünk: Isten létezik.

A meditáció csupán egy igazságot tár fel előttünk: az Isten-látás a miénk.

A meditáció Isten nyelve. Ha tudni akarjuk, hogy mi Isten Akarata az életünkben, ha azt akarjuk, hogy Isten vezessen és formáljon minket, és beteljesítse magát bennünk és általunk, akkor a meditáció az a nyelv, amit használnunk kell.
A meditáció végső célja Istennel való tudatos egységünk elérése.

Mit ad a meditáció?

Csak a meditáción keresztül tudunk maradandó békét, isteni békét elérni. Ha reggel lélekteljesen meditálunk, és akár csak egy percre is békét fogadunk magunkba, akkor ez az egy perc béke egész napunkat át fogja itatni. És ha nagyon magas a meditációnk, akkor valóban maradandó békét, Fényt és gyönyört kapunk. Szükségünk van a meditációra, mert Fényben akarunk növekedni, és Fényben akarunk beteljesülni. Ha ez törekvésünk célja, és erre szomjazunk, akkor a meditáció az egyetlen út.

A meditáció tudatos erőfeszítést követel

A meditáció nem pusztán annyit jelent, hogy öt-tíz percet csendben ülünk. A meditáció tudatos erőfeszítést követel. Az értelmet nyugodttá és csendessé kell tenni. Ugyanakkor az értelem éber is kell legyen, hogy semmi zavaró gondolatot vagy vágyat ne engedjen belépni. Amikor értelmünket nyugodttá és csendessé tudjuk tenni, érezni fogjuk, hogy egy új teremtés virrad föl bennünk. Ha az értelem üres és békés, és egész lényünk egy üres edénnyé válik, akkor belső lényünk végtelen békét, Fényt és üdvösséget tud lehívni, hogy belefolyjék ebbe az edénybe, és megtöltse azt. Ez a meditáció.

Ha azt hisszük, hogy mi próbálunk meditálni, akkor a meditáció bonyolultnak látszik. De az igazi meditációt nem mi végezzük. A valódi meditációt a bennünk lévő Belső Vezető, a Supreme végzi, aki állandóan meditál bennünk és rajtunk keresztül. Mi csak az edény vagyunk, és engedjük, hogy Ő feltöltsön teljes Tudatával. A saját egyéni erőfeszítésünkkel kezdjük, de ha mélyen magunkba merülünk, akkor látjuk, hogy nem személyes erőfeszítésünk az, ami lehetővé teszi, hogy meditációba kerüljünk. A Supreme meditál bennünk és rajtunk keresztül, tudatos figyelmünkkel és beleegyezésünkkel.

A saját meditációd

Minden egyes emberi léleknek megvan a saját módja arra, hogy miként meditáljon. Nagyon sok keresőnek azért nem termékeny a meditációja, mert nem úgy meditál, ahogyan az számára helyes lenne. Ha nincsen meditációs mestered, aki vezetni tud, akkor egészen mélyen magadba kell merülnöd, és meg kell próbálnod szíved legmélyebb zugából megkapni a meditációdat.

A meditáció a legmagasabb valóság?

Egy kezdő számára tényleg a meditáció a legmagasabb valóság. De amikor az ember már haladóbb keresővé válik, tudja, hogy a meditáció csak elvezet a legmagasabb valósághoz. Ha valaki eddig tudatlanságban élt, és egész életében egy percig sem imádkozott vagy meditált, számára természetesen a meditáció a legmagasabb valóság, amelyet tudata képes elérni. Ha azonban néhány évig gyakorolja a meditációt, akkor tudni fogja, hogy a meditáció nem a legmagasabb valóság. A legmagasabb valóság az a valami, amelyet majd elérhet, amelyhez felnőhet, ha végigjárja a meditáció útját.

Meditáció: isteni ajándék

A meditáció isteni ajándék. A meditáció egyszerűsíti külső életünket, és energiával tölti föl belső életünket. A meditáció természetes és spontán életet nyújt, olyan életet, amely annyira természetessé és önkéntelenné válik, hogy lélegezni sem tudunk anélkül, hogy tudatában ne lennénk saját isteni mivoltunknak.

Testtartás meditáció alatt

Meditáció közben fontos, hogy a gerincünk egyenes, a testünk pedig laza legyen. Ha a test merev, akkor nem tudjuk befogadni azokat az isteni és beteljesítő tulajdonságokat, amelyek a meditáció alatt a testben és a testen keresztül folynak.

Gondolatok meditáció alatt

Abban a pillanatban, amikor egy rossz vagy nemtörekvő gondolat hatol az értelmedbe, a törekvéseddel meg kell próbálnod visszautasítani, mert meditáció alatt minden nagyon intenzív. Amikor beszélgetsz, vagy valamilyen más hétköznapi dolgot teszel, bármiféle gondolatod lehet, mert ilyenkor a gondolataid nem intenzívek. Ha viszont a meditáció alatt jön egy negatív gondolat, akkor a meditáció ereje megnöveli és felerősíti ezt a gondolatot. Amint megengeded, hogy értelmed meditáció közben egy nemtörekvő gondolattal játsszon, spirituális életed gyengül. Ha jó gondolat jön, megpróbálhatod kiterjeszteni, vagy felemelni egy magasabb szintre. De ha rossz gondolatod van, akkor azt rögtön vágd el.

Meditáció: a nyugalom tengere

A meditáció olyan, mintha leszállnánk a tenger mélyére, ahol minden békés és nyugodt. Meglehet, hogy a felszínt hullámok sokasága borzolja, de a tenger alant érintetlen marad. A tenger, legmélyebb mélységében, csupa csend. Amikor meditálni kezdünk, először saját belső létünkhöz próbálunk eljutni, valódi létezésünkhöz – azaz, mondhatni, a tenger mélyére. A külső világból jövő hullámok itt nincsenek ránk hatással. A félelem, a kétség, az aggodalom és mindennemű világi nyugtalanság szertefoszlik, mivel bennünk szilárd béke van. Mivel elménk csupa béke, csupa csend és csupa egység, a gondolatok nem érinthetnek meg. Mint a halak a tengerben fickándoznak és tovaúsznak, de nem hagynak nyomot. Tehát legmagasabb meditációnkban úgy érezzük, hogy mi vagyunk a tenger, és a tenger állatai nem befolyásolhatnak minket. Úgy érezzük, mi vagyunk az ég, és a szárnyaló madarak nincsenek hatással ránk. Elménk az égbolt és szívünk a határtalan óceán. Ez a meditáció.

Koncentráció, meditáció, kontempláció

A koncentráció az éberség üzenetét hordozza. A meditáció a tágasság üzenetét hordozza. A kontempláció az elválaszthatatlan egység üzenetét hordozza.

A koncentráción keresztül összpontosítottá válunk. A meditáción keresztül tudatunkat kiterjesztjük a Tágasságba, és belépünk annak tudatába. A kontemplációban azonban mi magunk növekszünk a Tágassággá, és a Tágasság tudata a mi saját tudatunkká válik. A kontemplációban egyszerre vagyunk a legmélyebb koncentrációnkban és a legmagasabb meditációnkban. A kontemplációban azzá az igazsággá növekszünk, és teljesen eggyé válunk azzal az igazsággal, amelyet a meditációban láttunk és éreztünk.

Koncentráció vagy meditáció

A koncentrációban rendkívüli intenzitás van. Olyan, mint amikor egy nyílvessző behatol a célba. Ha azt érzed, hogy egy mérhetetlen erő energiával tölt fel, az a koncentrációd eredménye. A meditációban azonban mindenütt béke van és egyfajta tágasságérzés, legfőképp az értelemben. Ha mélyen belül a béke, a Fény és az üdvösség hatalmas tengerét érzed, akkor az a meditációdnak köszönhető. A meditáció csupa béke, nyugalom és tágasság. Intenzitás ott is van, de ott az intenzitás Fénnyel telítődik.

Ima és meditáció

A legmagasabb ima: „Legyen meg a Te Akaratod.” Ez az imádság abszolút legmagasabb magaslata. Ugyanakkor ez a meditáció kezdete is. Ahol az imádság befejezi útját, ott kezdődik a meditáció. A meditációban nem mondunk semmit, nem teszünk semmit, és nem akarunk semmit. A meditáció világában a Supreme cselekszik bennünk és rajtunk keresztül, saját maga beteljesítéséért. Az imádság világa mindig kér valamit. A meditáció világa azonban azt mondja: „Isten se nem vak, se nem süket. Tudja, mit kell tennie, hogy bennem és rajtam keresztül beteljesüljön. Tehát egyszerűen lélekteljes csendben a legmagasabbá válok.”

Az ima és a meditáció olyan, mint két út. Az ima mindig magunkért van. Imádkozunk a saját életünkért, szeretteinkért, a mi kis világunkért. Ha jól imádkozunk, Isten két szárnyat ad nekünk, hogy fent repüljünk. A meditáció azonban az egész világért van. Ha jól meditálunk, érezzük egységünket saját kiterjesztett valóságunkkal. Ha a meditáció útját tudjuk követni, hősi harcosok vagyunk. Ekkor gigászi vállainkon az emberiség egész terhét hordhatjuk. Ha meditáció-életünket beteljesítjük, nemcsak Istent teljesítjük be, hanem saját magunkat és az egész világot is.

Mindazoknak, akik meg akarják valósítani a Legmagasabbat, mindig azt mondom, hogy a meditáció rendkívüli jelentőségű. De Nyugaton voltak szentek, akik csak az imán keresztül megvalósították Istent. Nem ismerték a meditáció fogalmát, de imájuk mélysége és törekvésük elvitte őket a meditáció világába, sőt azon is túl. Tehát mind a két út hatékony. Amikor imádkozunk, mi megyünk föl Istenhez, amikor meditálunk, Isten jön le hozzánk. Az eredmény végül lehet ugyanaz.

Zene és meditáció

A mély ima vagy a meditáció után spirituális életünkben a zene a legfontosabb. A meditáció olyan, mint a célhoz vezető egyenes út vagy rövidítés. A zene egy olyan út, amely teljesen tiszta: egy kicsit hosszabb talán, de nincsenek rajta akadályok. Ha valaki lélekteli zenét tud játszani vagy hallgatni, saját meditációjának ereje megnövekszik. A zene, a lélekteli zene hozzájárul törekvésünkhöz. Ugyanígy, ha egy spirituális kereső zenész akar lenni, jó zenész lehet, még ha nincs is semmiféle zenei háttere, mert az ima és a meditáció minden képességet magában foglal. Talán sosem tanultál zenét, de ha lélekteljesen imádkozol és meditálsz, akkor imádban, meditációdban Isten kegyelméből feltűnik a zene ereje.

Milyen a jó meditáció?

Ahogy meditáció után érzed magad, abból is tudhatod, hogy jól meditáltál-e. Ha meditációd eredményeként béke, Fény, szeretet és öröm jött a felszínre, abból tudhatod, hogy jól meditáltál. Ha pozitívan érzel a világ iránt, ha szeretettel tudsz nézni a világra, annak számtalan tökéletlensége ellenére, akkor tudod, hogy meditációd jó volt. És ha meditáció után rögtön dinamikus érzés tölt el, ha úgy érzed, azért jöttél a világra, hogy tegyél valamit, és válj valamivé – hogy Isten képmásává válj, és az Ő odaadó eszköze legyél – ez azt jelzi, hogy jó meditációd volt. De a legkönnyebben abból tudhatod, hogy jó meditációd volt, ha béke, Fény, szeretet és gyönyör került előtérbe belülről.

Asszimiláció: a meditáció eredményének megszilárdulása

Meditáció után a meditáció eredményét asszimilálnunk kell belső rendszerünkbe. Csak így válhat valóban szilárd, állandó tapasztalattá, amely létünkkel elválaszthatatlanul egy. Ha elkezdesz veszekedni valakivel, vagy valamilyen kellemetlen helyzetbe kerülsz, mielőtt meditációd békéjét, Fényét és üdvösségét magadba olvasztottad volna, akkor mindent elveszíthetsz. Nem marad belőle egy árva csepp sem. Ha akár csak beszélgetsz valakivel, akkor is elveszítheted, amit a meditáció alatt kaptál. Lehet, hogy valaki odamegy hozzád, és azt kérdezi: „Hogy vagy?”, már ezzel is elveheti az összes békét, Fényt és boldogságot, amit kaptál. Ezért magas meditáció után nem kellene senkivel sem beszélni, amíg nem asszimiláltad azt, amit kaptál. Enni sem szabad közvetlenül a meditáció után.

Általában több óráig is eltart, amíg mindent asszimilálunk, amit a meditáció alatt kaptunk, és ez idő alatt meg kell őriznünk a meditáció alatt kapott Fényt. Hogyan tehetjük ezt meg? Belső éberségünkkel és azzal, hogy nagyon óvatosan bánunk a külső világgal. De néha az is megtörténik, hogy már a meditáció alatt magunkba olvasztjuk mindazt, amit kaptunk. Ilyenkor, mire befejezzük a meditációt, már minden asszimilálódott is.

A reggeli meditáció a legjobb

Ha reggel meditálsz, meglátod, hogy meditációd a legeredményesebb lesz. Mielőtt a nap felkel, a föld tudata még nincs felbolydulva. A világ még nem kezdett bele mindennapi kavargásába. A természet nyugodt és csendes, és segít neked meditálni. Amíg a természet mélyen alszik, a bennünk rejtező állati avagy megvilágosulatlan tudatunk is alszik. Ilyenkor még mindig az energiát adó és beteljesítő álmok világában járunk, ahonnan a valóság is kifejlődhet. Ezért a felébredt törekvő tudat a kora reggeli meditációból merítheti a legtöbbet.

A meditáció iránti lelkesedés fenntartása

Egy másik dolog, amit megtehetsz, hogy visszagondolsz egy alkalomra, amikor nagyon emelkedett meditációd volt, és tudatosan belemerülsz ebbe a tapasztalatba. Gondolj a lényegére: milyen izgalomba jöttél, hogy ugráltál örömödben. Kezdetben csak elképzeled a tapasztalatot, hiszen most nem vagy igazán benne abban a meditációban. De ha belépsz a képzelet világába, és ott maradsz tíz vagy tizenöt percig, meditációdba automatikusan erő lép, és így az gyümölcsöt hoz.

Meditációd jelenleg ki van szolgáltatva inspirációdnak és törekvésednek. Amikor inspirált vagy, amikor van törekvésed, akkor kész vagy meditálni. Ez a törekvés, ez a belső késztetés sajnos csak egy napig vagy néhány hétig tart, azután eltűnik. De amikor már igazán jártas leszel, a meditáció a rendelkezésedre áll majd. Hogyan szerezhetsz jártasságot? Ha jártas akarsz lenni az éneklésben, a költészetben vagy a táncban, naponta gyakorolnod kell. A meditációval is így van. Ha naponta gyakorlod a meditációt, eljön az idő, amikorra természetessé válik, belső szokást alakítasz ki. Egy idő után, egy bizonyos napszakban kénytelennek érzed, hogy meditálj. Érezni fogod, hogy a meditáció lelked szükséglete, és a meditációra való belső késztetés többé nem hagy el. Mindennap kora reggel, mikor elérkezik a meditációd ideje, belső lényed eljön, és bekopog szíved ajtaján. Akkor majd mindennap jó meditációd lesz.

A meditáció legyőzi a félelmet

A meditáció segítségével a külső félelemnek és a belső félelemnek is el kell hagynia minket. Most azért vagy kitéve a félelemnek, mert nem tudod hogyan terjeszd ki a tudatodat. De ha meditációd segítségével menedékre lelsz isteniségedben, akkor a félelem kénytelen lesz elhagyni téged, mert érzi, hogy rossz ajtón kopogtat. Most tehetetlen vagy, de abban a pillanatban, amikor a félelem meglátja, hogy a meditáción keresztül valami nagyon hatalmassal állsz kapcsolatban, ő válik tehetetlenné.

A meditáció nem menekülés

Ahhoz, hogy meditáljunk nem szükséges és nem is szabad a Himalája barlangjaiba vonulnunk. Az emberiségben rejtőző Isteni iránti odaadásunk segítségével meg kell próbálnunk átalakítani a világ arcát. A meditáció nem menekülés. A meditáció az életnek, a maga teljességében való elfogadása, abból a célból, hogy az isteni Igazság legmagasabb földi kinyilvánítása érdekében átalakítsuk azt.

A meditáció három fokozata

Az egyik upanisád megemlíti, hogy háromféle meditáció van: a durva meditáció, a szubtilis meditáció és a transzcendentális meditáció.

A meditáció második fokozatában azt látod majd, hogy teljesen tisztában leszel a tudatoddal, és tudatodban egységes leszel. Most csak használod a „tudat” kifejezést, de abban a fázisban valóban látni és érezni tudod majd, hogy mi is a tudat. Minden percben látod majd az isteni fénysugarat, a mindent átható Fényt magadban, amely egyesített téged a Legmagasabbal. A meditáció ezen fázisában összekötő kapoccsá válsz a föld és a Menny között.

A meditáció harmadik és legmagasabb fokozata a transzcendentális meditáció. Ebben a fokozatban magadat egyszerre láthatod és érezheted a meditálónak és a meditációnak magának. Ebben a fokozatban a látó és a látott találkozik. Ez csak a legmagasabb transzcendentális tudatban történik meg, amikor túljutottál a természet táncán, azaz a kísértésen, a csalódáson, a szorongáson, a félelmen, a féltékenységen, a kudarcon és így tovább. De mindez nem jelenti azt, hogy a durva meditációban nem léphetsz be a legmélyebb meditációdba. Beléphetsz, de csak a szíved és a lelked élvezi a legmélyebb meditációt, a tested, az életerőd és az értelmed ekkor képtelen lesz a legmélyebb meditációt élvezni. Ezért hívják durvának.

Sri Chinmoy

 

RENDELD MEG MOST

A sorsnavishop.hu webáruházban

Bővebben a “Meditáció” könyvről>>
sorsnavishop banner

Meditáció galéria

Sri Chinmoy meditációban

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja