A Mennyek Országa

A Mennyek Országa

 

Kérdés: Lenne kedves bővebben kifejteni ezt az állítást: “A Mennyek Országa bennetek van”?

Sri Chinmoy: Először is engedje meg, hogy elmondjam, a tudomány nagyban hozzájárult ahhoz az általános nézethez, hogy a Mennyország egy rajtunk kívül álló hely. A tudomány felhasználta a hatalmát az emberi gondolkodás tudatos és tudattalan síkjain. A Mennyország huszadik századi elképzelése, legalábbis Nyugaton, helytelen irányba vezeti az emberiséget a Mennyről alkotott elképzelésében.

A Mennyek Országa olyasmi, amit megérezhetünk, és nem olyasmi, amit bebizonyíthatunk. A tudomány sok dolgot be tud bizonyítani. A Mennyek Országa azonban a saját belső megvalósításunktól függ. Ha megvalósítottuk önmagunkban a Mennyek Országát, mások ránk néznek majd, és érezni fogják, hogy valami különösen szokatlannal, nem földi, hanem mennyei dologgal rendelkezünk. Teljesen átalakult, rendkívüli lényeknek fognak tartani minket, mivel láttuk, éreztük és birtokoltuk a Mennyek Országát.

Szükségtelen mondani, hogy törekvésünk, a felemelkedő belső sírásunk az, ami a Mennyek Országához vezet minket. A Mennyország egy Békével és Gyönyörrel teli sík. Ezt akkor érezzük, amikor mélyen önmagunkba merülünk, és túlmegyünk egocentrikus egyéni tudatunkon. Minél magasabbra megyünk korlátozott tudatunkon túlra, annál gyorsabban hatolunk be a legmélyebb, végtelen tudatunkba, annál bensőségesebben fogjuk látni, érezni és birtokolni a bennünk lévő Mennyországot.

Természetesen a Mennyek Országa, a többi síktól eltérően, több mint egy egyszerű sík. Ez az isteni Tudat síkja. Ez a Megvalósulás állapota. Ez testesíti meg a Szat-Csit-Ánandát. A Szat az isteni Lét, a Csit az isteni Tudat, az Ánanda az isteni Üdvösség. Amikor mélyen magunkba merülünk, mindhármat egyszerre érezzük, és amikor szert teszünk a belső látásra, hogy egyszerre foghassuk fel mindhármat, akkor valóban a Mennyek Országában élünk. Máskülönben a Lét egy bizonyos helyen van, a Tudat valahol máshol, és az Üdvösség a másik kettőnek még a közelében sincsen. Amikor ugyanazon a síkon látjuk és érezzük a Lét-Tudat-Üdvösséget, ahol mindegyik beteljesíti a másikat, akkor elmondhatjuk, hogy a Mennyek Országában élünk. Igen, a Mennyek Országa bennünk van. Nemcsak megérezhetjük ezt, hanem a legkisebb kétség nélkül azzá is válhatunk.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>