Vallás és spiritualitás

Vallás és spiritualitás

 

Isten egy, ugyanakkor sok is. A fa egy, de sok ága van. Amikor az egyik ágat nézed, úgy érzed, hogy az a fa. Amikor a levelet nézed, úgy érzed, hogy az a fa. Hasonlóképpen, Istent különbözőképpen láthatjuk különböző szemszögekből. De ugyanaz az Isten. Minden vallás ugyanannak az Isten-fának a része. Ennek az Isten-fának sok ága, virága, gyümölcse van. Ha felmászol egy fára, és megpihensz az egyik ágon, ez talán nem tetszik a fának? Hasonlóképpen, ha leszedsz egy virágot vagy egy gyümölcsöt – mindegy, hogy melyik ágról – az Isten-fa örül, mert mindegyik ág szerves része magának a fának.

Kérdés: Van-e valódi különbség a vallások között?

Sri Chinmoy: Nincs alapvető különbség a vallások között, mert mindegyik vallás a végső Igazságot testesíti meg. Mindegyik vallásnak igaza van, teljesen igaza van, mert a maga módján mindegyik vallás az Igazság üzenetét hordozza. Csak egyetlen Igazság van, de különböző emberek különböző néven nevezik. Lehet, hogy a te vallásod egy dolgot mond, az enyém pedig valami mást. De vallásaink közt soha nincs különbség, amikor a legmagasabb Igazságról van szó.

Minden vallás végső Célja a legmagasabb Igazság felismerése. A Célunkhoz vezető úton lehet, hogy nem értjük meg egymást. Miért? Pontosan azért, mert sok út van, amely a Célhoz vezet. Van, aki egyik utat követi, van, aki a másikat. Mindegyik út képes ösztönzést nyújtani. Az egyik ember azt mondja, hogy az ő útja a legeslegjobb, mert neki az tetszik. Másvalaki szerint az ő útja a legjobb. De amikor mindketten elérik a céljukat, ugyanahhoz a Célhoz érkeznek el: az Igazsághoz. Az Igazságban nincs viszály; az Igazság vagy Isten-megvalósítás minden vallás felett áll.

Isten sok utat teremtett,
Amely Hozzá vezet,
Mivel Isten kedvére akar tenni
Minden egyes egyénnek az ő saját módján,
Ahogy azt akarja, hogy Neki is
Az Ő saját módján tegyenek kedvére.

Kérdés: Mik az igazi vallás jellemzői?

Sri Chinmoy: Kétféle vallás van: hamis vallás és igaz vallás. A hamis vallás meg akarja változtatni a világ arcát bármi áron, még tisztességtelen eszközökkel is – ha törik, ha szakad. Az igaz vallás csak lélekteljesen szeretni akarja a világ szívét. Az igaz vallás egyetemes. Nem kritizál más vallásokat. A hamis vallás azt állítja magáról, hogy ő az egyetlen igaz vallás, és az ő prófétája az egyetlen megváltó. Az igaz vallás úgy érzi, minden próféta az emberiség megváltója.

A hamis vallás megpróbálja saját hatalmas felsőbbrendűségét gyakorolni más vallások felett. Az igaz vallás csupán együtt érez más vallásokkal. Saját lélekteljes sírására alapozva meg akarja tapasztalni egység-eksztázisát minden más vallással. Toleranciájánál, türelménél, kedvességénél és megbocsátásánál fogva elválaszthatatlanul eggyé akar válni minden vallással. A megbocsátás, a részvét, a tolerancia, a testvériség és az egységérzés az igaz vallás jelei. Az igaz vallás pontosan tudja, hogy Maga a Legfelsőbb Vezető az, aki szeret és vezérel minden vallást, ugyanakkor megbocsátja azokat a gyengeségeket és hibákat, amelyeket azok sajnos megtestesítenek.

Igaz vallás az, amely az évszázadok folyamán végig szereti az emberiséget, minden tökéletlenségével együtt. És egység-szeretete által megpróbál létrehozni egy új világot – nem erővel, nem azzal, hogy uralkodik másokon, hanem azáltal, hogy elválaszthatatlanul eggyé válik másokkal.

Az igaz vallásnak megvan az a képessége, hogy megmutassa követőinek a láthatatlan igazságot. Az igaz vallásnak megvan az a képessége, hogy megéreztesse követőivel a hihetetlen isteni Szeretetet. Az igaz vallásnak megvan az a képessége, hogy megajándékozza követőit a látszólag lehetetlen valósággal: a belső és külső tökéletességgel.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>