Istent látni mindenben

Istent látni mindenben

 

Nem csak a bennünk lévő isteniséget kell éreznünk, hanem a másokban lévő isteniséget is, mert így érezni tudjuk egységünket az emberiségben lévő Legfelsőbbel. Egy módja annak, hogy megérezzük másokkal való egységünket az, hogy érezzük, hogy minden vagyunk. De lehet, hogy ilyenkor kezdjük úgy érezni, hogy felette állunk mindenkinek, ez pedig csak hátráltatja célunk elérését. Ha úgy érezzük, hogy csak mi vagyunk isteniek, hogy csak mi vagyunk az isteniség birtokosai, míg mások istentelen erőket birtokolnak, akkor ez azonnal összeütközéshez vezet. De ha úgy érezzük, hogy a Forrásból vagyunk, akkor meg fogjuk próbálni az Istenit látni másokban is. Ha úgy érezzük, hogy isteniek vagyunk, és miközben másokkal beszélgetünk és barátkozunk, bennük az Istenit látjuk, akkor a mi isteniségünk és az ő isteniségük nem fog összecsapni vagy összeütközni. Amikor úgy érezzük, hogy isteniek vagyunk, ez teljes mértékben igaz. De ugyanakkor éreznünk kell, hogy mások is ugyanolyan isteniek.

A nehézséget az okozza, hogy többnyire nincs meg ez a fajta érzésünk. Amikor otthon imádkozunk, úgy látjuk, és úgy érezzük, hogy Isten a miénk. De abban a pillanatban, amikor kilépünk a házból, és végignézünk az embereken, nem próbáljuk Istent meglátni bennük. A tökéletlenséget próbáljuk meglátni bennük, valami olyasmit, ami nem olyan, mint mi vagyunk. A meditáció után kilépünk a szívből, és belépünk az értelembe vagy az életerőbe. Aztán megpróbáljuk elkülöníteni magunkat másoktól, és istentelennek látunk másokat. De ha – kilépvén a világba – magunkkal tudjuk hozni azt az isteniséget, amit otthon a meditációban láttunk és éreztünk, és ha megpróbáljuk ugyanazt az isteniséget látni másokban, akkor nincs elkülönültség-érzés. És ha ugyanazt látjuk másokban, mint amit magunkban érzünk, akkor soha nem fogjuk hiányát érezni Isten jelenlétének. Sohasem fogjuk elveszíteni Istennel való egység-érzésünket.

Minden alkalommal, amikor lélekteljesen imádkozom,
És önodaadóan meditálok,
Látom Legfelsőbb Uramat
Gyönyörűen és sugárzón
Virágba borulni szívemben.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>