Isten-megvalósítás

Isten-megvalósítás

 

A világ egy félelmetes titkot mond el neked:
Isten zord;
Isten követel;
Isten szigorú.
Én elmondok neked egy megvilágosító titkot:
Isten elérhető;
Isten kedves;
Isten csodálatos.
Amikor elméd nyugodt, Isten elérhető.
Amikor szíved tiszta, Isten kedves.
Amikor lelked biztos, Isten csodálatos.

Ami az Isten-megvalósításhoz elsősorban és leginkább szükséges, az a lelki béke. Hogyan tehetünk szert lelki békére? Van néhány módja. Lelki békét nyerünk, ha csökkentjük földi szükségleteinket és növeljük mennyei szükségleteinket. Úgy is szert tehetünk lelki békére, ha nem várunk el semmit senkitől és semmitől, kivéve Istentől. Amíg elvárás van, emberi elvárás vagy földi elvárás, nem lehet lelki békénk. És nem juthatunk lelki békéhez pozitív vagy negatív lemondás által, csak igenlő elfogadás által. El kell fogadnunk Isten igazi Valóságát, amelyet a világ magában rejt. Aztán belső sírásunkkal, törekvésünkkel létre kell hoznunk test-tudatunkban a fogadókészséget, hogy örömmel fogadjuk Istent, a Legfelsőbb Szeretettet, aki az Ő határtalan Fényével és Gyönyörével érkezik.

Ahhoz, hogy felismerjük Istent, szükségünk van tisztaságra is, különösen érzelmi életerőnkben. Amikor megtisztítjuk érzelmi életerőnket, meglátjuk és megérezzük Isten Jelenlétét. Aztán létre kell hoznunk a tisztaságot az elmében. Amikor létrehozzuk az elmében a tisztaságot, képesek leszünk arra, hogy nagyon bensőségesen lássuk Istent. Aztán állandóan egynek kell lennünk Istennel. Ahhoz, hogy Istennel állandóan egyek legyünk, létre kell hoznunk ennek legfőbb szükségszerűségét a szívünkben. Ez a szükségszerűség lelki szükséglet legyen számunkra. Amikor kialakítottuk a lelki szükségszerűségét annak, hogy Istennel állandóan egyek legyünk, egész biztosan látni fogjuk Istent, beszélni tudunk majd Istennel, belenövünk Isten képmásába, és Isten odaadó és feltétel nélküli eszközeiként tudatosan részt veszünk Isten Kozmikus Drámájában.

Bárhol is vagyunk, Isten ott van. Ahhoz, hogy felismerhessük ezt a legfelsőbb igazságot, vissza kell adnunk azt, amit kölcsönvettünk a világtól: sötétséget, tudatlanságot, kötődést, korlátozottságot, tökéletlenséget és halált. Azért vettük kölcsön ezeket a dolgokat, mert úgy éreztük, hogy jelentős segítségünkre lesznek, de mostanra felismertük, hogy komoly akadályt képeznek. Tehát ezeket a dolgokat vissza kell adnunk, és növelnünk kell azokat a dolgokat, amelyeket lényünk legbelső rejtekében örökösen birtokolunk: a békét, fényt, üdvösséget és igazságot. Előtérbe kell hoznunk őket, mert ezek létezésünk igazi Valóságai. Magunkénak kell tekintenünk mindazt, amik örökkévalóan vagyunk, és fel kell ajánlanunk az egész világnak. Ha ezt tesszük, tudni fogjuk, hogy ki Isten és hol van Isten.
Abban a pillanatban, amikor tudod,
Ki is vagy valójában,
A világ minden titka
Nyitott könyv lesz számodra.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>