Isten az Atya, Isten az Anya, Isten a Barát

Isten az Atya, Isten az Anya, Isten a Barát

 

A törekvés azt mondja nekem,
Hogy Istenem az én Részvét-Anyám.
A megvalósítás azt mondja nekem,
Hogy Istenem az én Felszabadulás-Atyám.
Az Isten-egység azt mondja nekem,
Hogy Istenem az én Tökéletesség-Barátom.

Isten egyszerre Isteni Atyánk és Isteni Anyánk. Nyugaton Isten, az Atya az elsődleges, míg keleten, különösen Indiában, Isten, az Anya az első. A keletieknek és a nyugatiaknak is teljesen igazuk van. Amikor felismerjük Istent, az Atyát, meg kell látnunk Benne Istent, az Anyát. Amikor felismerjük Istent, az Anyát, félreismerhetetlenül meg fogjuk látni Benne Istent, az Atyát.

Amikor Istenhez, az Atyához közeledünk, érezzük Bölcsességét, belső Fényét, Hatalmasságát. Amikor Istenhez, az Anyához közeledünk, érezzük végtelen Szeretetét, végtelen Részvétét, végtelen Törődését. Nem mintha Isten, az Atya nem rendelkezne részvéttel. De igen. De Isten a női megjelenési formáján keresztül jobban kifejezi a Szeretetet, Részvétet és Törődést, mint a férfi megjelenési forma által. A férfi formában Bölcsességet, Fényt, Hatalmasságot nyújt.

Ezen tulajdonságok mindegyike – a Szeretet, Részvét, Törődés, Hatalmasság, Fény és Bölcsesség – kimagasló jelentőségű minden egyes törekvő lélek életében. Amikor szívünk legbelső rejtekében érezzük Isten Szeretetét, Törődését és Részvétét, valamint Bölcsességét, Fényét és Hatalmasságát, akkor tudjuk, hogy a ma beteljesületlen embere hamarosan átváltozik a holnap megvalósult, beteljesült és kinyilvánított Istenévé.

Amikor egy emberi anya észreveszi gyermekének hibáit, tökéletlenségeit és gyengeségeit, mit csinál? Gondosan és titkon elrejti azokat. Sohasem jutna eszébe, hogy leleplezze gyermekét a világ előtt.

Hasonlóképpen az Isteni Anya, aki végtelenül szeretőbb és részvétteljesebb minden emberi anyánál, sohasem leplezheti le gyermekét. Ugyanúgy, mint az emberi anya, ő is elrejti gyermekének rengeteg hibáját mások elől; aztán tudatára ébreszti gyermekét gyengeségeinek, mert nem akarja, hogy újra elkövesse ugyanazokat a hibákat. Ha újra és újra megismétli ugyanazt a hibát, az Isten-megvalósítás mindig elérhetetlen messzeségben marad számára. Amikor tudatára ébreszti gyermekét a hibáinak, a tudatlanságának, akkor a legjobb szándékkal teszi ezt, azért, hogy gyermeke megismerje a különbséget a tudatlan élet és a bölcsesség-élet közt. Az Isteni Anya nem késlekedik. Egy lépéssel előbbre viszi gyermekét. Átalakítja gyermeke tudatlanságát bölcsesség-fénnyé. Átalakítja gyengeségét erővé. Átalakítja éjszaka-életét fény-életté.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>