A szenvedés jelentése

A szenvedés jelentése

 

A szenvedés egy olyan tapasztalat, amelyet Isten él át bennünk és rajtunk keresztül. Ez korlátozott tudatunk eredménye. Amikor a korlátlan tudat működik, az eredmény öröm és gyönyör formájában jelenik meg. A Végtelenben, amikor elvégzünk valamit, elégedettek vagyunk. De jelenleg a végesben vagyunk. A végesben, amikor elvégzünk valamit, nem vagyunk elégedettek. Amikor valakinek öt dollárja van, tízet akar szerezni. Szenved, mert úgy érzi, korlátok közt van. Aztán, amikor tíz dollárhoz jut, látja, hogy másvalakinek húsz dollárja van. Ismét szenvedni fog, és nyugtalan lesz, azon gondolkozik, hogyan szerezhetne húsz dollárt.

A végesben mindig lesz szenvedés, mert versenyezni, szerezni és birtokolni próbálunk. De a Végtelenben nincs szenvedés, mert amint belépünk az Egyetemes Tudatba, akaratunk és az Egyetemes Akarat eggyé válik. Jelenleg megpróbáljuk kielégíteni a világot korlátozott tudatunkkal, és a világ is ki akar elégíteni minket korlátozott tudatával. Mi korlátozunk másokat, és magunk is korlátozva vagyunk. Fő tapasztalatunk ebben a világban a korlátozottság tapasztalata, ezért szenvedünk.

A legmagasabb szempontból nézve Isten a korlátozott és a korlátlan tudatot is megtestesíti. Ő a legkisebb rovar, ugyanakkor Ő a mérhetetlen kozmosz is. Kisebb a legkisebbnél, és nagyobb a legnagyobbnál. Messzebb van a legmesszibbnél és közelebb a legközelibbnél. Kinek a számára van közelebb a legközelibbnél? A kereső számára. Kinek a számára van messzebb a legmesszibbnél? A nem-kereső számára.

Azok számára, akik a tudatlanság gyönyöreiben fetrengnek, Isten messzebb van a legmesszibbnél. Természetesen ezek az emberek szenvednek. De amikor egy kereső Istenhez imádkozik, és Istenre meditál, úgy érzi, hogy ő Isten legkedvesebb gyermeke. Amikor Istenhez imádkozik, úgy érzi, hogy a Mindentudó Isten ott van, és hallgatja őt. Amikor Istenre meditál, érzi, hogy Isten szól hozzá, és ő hallgatja Istent. Ha ő hallgat Istenre, és Isten is hallgat rá, akkor ott nem lehet szenvedés.

Kérdés: Ha Isten szeret minket, miért hagy bennünket szenvedni?

Sri Chinmoy: A negatív, nem törekvő, istentelen erők rossz cselekedeteink miatt jöttek létre. Amikor ezek az erők belénk lépnek, akkor szenvedünk. De bármi legyen is az, amit szenvedésnek nevezünk, és amit bűnösnek, gonosznak, istentelennek és nem törekvőnek nevezünk, az is része Istennek. Mindenben és minden által Istent tapasztaljuk meg. Amikor szenvedünk, mindjárt úgy érezzük, hogy Isten kegyetlen. Ez Isten megítélésének az emberi módja. De ha mélyen belülre megyünk, azt látjuk, hogy az, amit szenvedésnek nevezünk, nem más, mint egy tapasztalat. És ki éli át azt a tapasztalatot? Maga Isten. Isten a Cselekvő, Isten a cselekvés és Isten a cselekvés gyümölcse.

Mondj köszönetet Istennek, ha szenvedsz,
Mert nincs semmi, ami távol esne
Látomás-szemétől
És
Részvét-szívétől.

A bennünk lévő emberi úgy fogja fel a szenvedést, mint valami szörnyű és istentelen dolgot, de a bennünk lévő isteni úgy látja, mint Isten tapasztalatát a kozmikus fejlődés folyamatában. Minél magasabbra megyünk, annál világosabbá válik emberi elménk számára, hogy minden esemény, ami a földön történt, Isten tapasztalata minden emberi lényben és minden emberi lény által. Isten Kozmikus Játékában rengeteg cselekvést, számtalan erőt látunk egy időben működni. De felvirrad majd egy nap, amikor az őszinte keresők felismerik a legmagasabb Igazságot, és számuk felülmúlja majd a nem-törekvő emberekét, és akkor az istentelen erők kénytelenek lesznek megadni magukat.

Amikor egy kereső, törekvésének ereje által, tudatosan belép a béke és fény tengerébe, akkor szerves részévé válik Isten Akaratának. Akkor nem követi el azokat a hibákat, amelyeket a nem-törekvő emberek elkövetnek. Jelenleg sajnos egy millió emberből talán egy vagy kettő törekszik, és ezek közül a törekvők közül is nagyon kevés azoknak a száma, akik rendkívül őszinték spirituális életükben.

Azért jöttünk, hogy
Az öröm dalát énekeljük
Ebben a szenvedő világban.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>