Ki érdemli a pénzt

Ki érdemli a pénzt?

 

Élt egyszer két falusi ember, akik maguk voltak a megtestesült egyszerűség és őszinteség. A nevük Jádu és Madu volt. Nos, Jádu vett egy földet Madutól, és nagyon szorgalmasan elkezdte művelni. Nagyon boldog volt. Egy napon, a föld egyik szegletében ráakadt egy kis cserépedényre, ami tele volt aranypénzzel. Elment Maduhoz, és így szólt: – Megvettem tőled a földet, de ezek az aranyak nem jártak hozzá. Vedd el őket. A föld az enyém, de nem helyes, ha ezt a pénzt megtartom magamnak.

– Nem – felelte Madu –, a föld a tied, tehát bármi, ami csak rajta van, az is a tied.

A két barát közül egyik sem akarta magának a pénzt. Sőt, odáig fajult a dolog, hogy veszekedni és verekedni kezdtek.

– Egyenes ember akarok lenni – erősködött Jádu. – A te földeden találtam a pénzt. Te adtad el nekem a földet, így hát neked jár.

– Kifizetted a földet – felelt rá Madu. – Hogyan járna nekem bármi pénz? Nem, ez a pénz a tied.

És ez így ment oda, s vissza.

– Nem veszem el!

– De, el kell venned! A te pénzed.

– Nem, nem az enyém. A tied. A te tulajdonod. Csodás kis harc kerekedett a két jótét lélek között. Végül elmentek a falu elöljárójához, és megkérték, döntse el ő, hogy mit tegyenek. A falu elöljárója nagyon örült, mikor megtudta, hogy ilyen emberek élnek a falujában. Nagyon büszke volt rájuk. Így szólt mindkettőjükhöz: – Ne veszekedjetek, ne verekedjetek! Ti ketten nagyon jók vagytok! Soha nem láttam ilyen embereket, mint ti. Könnyedén meg tudom oldani a problémátokat.

Azután megkérdezte Jádutól: – Van gyermeked?

– Igen, van egy fiam – válaszolta Jádu.

Azután Madutól is megkérdezte: – Van gyermeked?

– Igen, van egy lányom – felelt Madu.

– Megoldottam a problémát – mondta erre a falu elöljárója. – Azt parancsolom, hogy a te fiad és az ő lánya házasodjon össze egymással. Minden kétséget kizáróan tudom, hogy mindketten nagy örömüket lelik majd ebben a frigyben.

A két falubeli azonnal abbahagyta a veszekedést. Nagyon boldogok voltak, hogy a fiuk, és a lányuk összeházasodnak.

Annak rendje és módja szerint megtartották az esküvőt. A szertartáson a falu elöljárója így szólt: – A szántóföldön talált pénz az ifjú páré lesz.

Így mind a két fél nagyon, nagyon boldog volt. A falu elöljárója megoldotta a problémájukat.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>