A kísértés-erő majdnem sikerrel jár

A kísértés-erő majdnem sikerrel jár

 

Egy napon, abban az időszakban, amikor Nigamánanda önmegtartóztatást gyakorolt, elment egy templom mellett, ami egy idős asszonyé volt. Az asszony kérlelte a szádhut, hogy egy időre maradjon a templomban, ő pedig meghallgatta az asszony kérését. Végül az asszony arra kérte, hogy vegye gondjaiba a templomot, ő pedig elvállalta. Később nagyon megkedvelték egymást. Az asszony minden anyai szeretetét Nigamánandára öntötte, ő pedig megmutatta neki szíve minden jó tulajdonságát.

Egy napon egy gyönyörű fiatal nő jött a templomba. A nőt mélyen elragadtatta Nigamánanda lélekteljes szépsége, és nem akart többet elmenni a templomból. Komoly spirituális beszélgetéseket folytattak Nigamánandával, akit nagyon megérintettek a lány őszinte spirituális tulajdonságai és mély spirituális felfogása.

A templom tulajdonosának ez egyáltalán nem tetszett. Úgy érezte, Nigamánanda spiritualitása teljesen tönkre lesz téve. Sértegette a lányt, ahogy csak tudta, hogy távozásra bírja. De a lány reménytelenül beleszeretett Nigamánandába, ezért eltökélte, hogy ott marad. És lassan Nigamánanda is elgyengült.

Egy nap a lány így szólt hozzá: “Gyűjtöttem vagyont, és elviszlek a házamba. Biztosítalak róla, hogy a spiritualitásod nem fog kárt szenvedni. Épp ellenkezőleg, segíteni fogok, hogy éjjel-nappal meditálj. Házasodjunk össze. Ha összeházasodunk, természetes lesz számomra, hogy segítsek neked, és a társadalom sem fog bírálni minket. Felgyorsíthatod Isten felé vezető utazásodat.”

Elhatározták tehát, hogy két héten belül összeházasodnak.

Mielőtt a két hét letelt volna, egy éjjel Nigamánanda álmában megjelent a mestere, ragyogó arccal. A mesternél volt egy bot, és Nigamánanda megdöbbenésére a mester kékre-zöldre verte a barátnőjét. A mester sértegette, és eszméletlenre verte a lányt. Azután megáldotta Nigamánandát, és így szólt hozzá: “Azonnal menj el innen. Ez a nő nem fog segíteni az Isten-megvalósításodban, hanem elveszi azt a törekvésedet is, amid most van, és földönfutóvá tesz.”

Mondani sem kell, hogy Nigamánanda azonnal engedelmeskedett mesterének.

 

Magyarázat:

Az őszinte keresőnek állandóan rendkívül ébernek kell lennie, mert az alsó életerő hatalma könnyen elrabolhatja a törekvését. Amíg az Isten-megvalósítás fel nem virrad, bármikor kísértésbe eshet, és könnyen letérhet az Igazság és a Fény útjáról. A külső világ alapvető természete a kísértés. Ahhoz, hogy a kísértést legyőzze, a keresőnek állandóan ébernek kell lennie, és mindig belső akarata parancsainak kell engedelmeskednie, nem pedig a külső világ tanácsainak.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>