Kérj oltalmat

Kérj oltalmat

 

Egyszer egy csapat bajkeverő rossz gyerek megtámadott egy tizenkét-tizenhárom év körüli fiút, aki éppen az iskolából ballagott hazafelé. Szegény teljesen egyedül volt, minden segítség nélkül, így nem tudta megvédeni magát ilyen sok rosszindulatú suhanccal szemben. Eszébe jutott, amit édesanyja gyakran mondott neki: “Valahányszor nehézségeid támadnak vagy veszélybe kerülsz, könyörögj Istenhez!” Imádkozott is egy-két másodpercig, de hasztalan, kegyetlenül megverték.

Keservesen sírva ért haza. Anyja vigasztalni próbálta, de ő szemrehányást tett neki: “Azt mondtad, ha Istenhez imádkozom, meg fog védeni. Hiába imádkoztam, nézd, kék és zöld vagyok mindenütt, ráadásul vérzem is egy csomó helyen.” Az anyja erre így szólt: “Fiam, én azt kértem, hogy mindennap imádkozz, de te nem tetted sem reggel, sem este, csak egyszer egy héten, vagy annyiszor sem. Egyszer-egyszer meditáltál is, aztán egy-két hétig eszedbe sem jutott.

Mindennap, minden reggel legalább tíz percet kellene imádkoznod. Az ima és a meditáció hasonlít az izomhoz. Ha csak kéthetente tornázol, nem leszel erős, csak akkor fognak fejlődni az izmaid, ha mindennap elvégzed a gyakorlatot. Hasonlóan, csak akkor fog belső erőd növekedni és Isten akkor véd meg, ha mindennap imádkozol. Akkor köteles téged oltalmazni, ha minden reggel és este imádkozol hozzá.”

Attól a naptól kezdve a fiú elkezdett rendszeresen imádkozni. Hallgatott anyja szavára, korán reggel tíz percet, este pedig ötöt imádkozással töltött. Fél év elteltével így szólt az édesanyjához: “Valóban, az ima hatásos. Most már senki sem bánt. Akármikor jöttem haza, senki sem háborgatott.”

Erre az anyja így felelt: “Még ha valaki bántani akarna is, tudod, hogy védelem alatt állsz, mert mindennap rendszeresen imádkozol, és Isten elégedett veled, megvéd téged.”

Egy szép napon aztán történt valami. Mikor a fiú az iskolából ment hazafelé, egy nagydarab, erős fickó durván megragadta, és meg akarta ütni. A gyereknek egyből ez jutott eszébe: “Ó, Uram, anyám azt mondta, ha mindennap imádkozom hozzád, vigyázol rám.” Hangosan ismételgetni kezdte: “Istenem, Istenem, Istenem, Istenem, védj meg, védj meg!”

Az idegen, aki megtámadta, csak nevetett a fiún: “Hiába fohászkodsz, nem érsz el vele semmit. Ha azt hiszed, hogy megszabadulhatsz tőlem, hát nagyon tévedsz!”

Ekkor hirtelen egy belső hang szólt a fiúhoz: “Mondd neki, hogy még egy szellem is eltávozik Isten nevének hallatára.” A gyerek gyorsan elismételte, amit hallott, mire az ember furcsamód azonnal elengedte, és elszaladt.

Az történt ugyanis, hogy előző éjjel az idegen egy szellemet látott álmában, ami nagyon megrémítette. A szellemtől mindenki fél, még a felnőttek is. Amikor a “szellem” szót meghallotta, felrémlett benne az álom. Mikor a fiú elismételte a sugalmazott mondatot, Isten a marcona alaknak felidézte a szellemet, és ez futamította meg.

Mikor az útonálló eltűnt, a fiú hazarohant édesanyjához elmesélni, mi történt, aki csak ennyit mondott: “Pontosan ez az, amiről beszéltem, ha mindennap imádkozol, Isten megvédelmez. Az oltalma alatt állsz.”

Ebből is láthatod, ha naponta kéred, Isten óvni fog téged. A kisfiú soha nem gondolt szellemekre, Isten súgta meg neki, mit mondjon. Ha imádkozol, téged is mindig segíteni fog, és megment a veszélytől isteni trükkjeivel. Belülről vagy mások által üzenetet fog küldeni. Ha megtámadnak, olyan dolgokat juttat eszedbe és mondat veled, amit nem értesz, de amitől támadód halálra rémül, és békén hagy. Imádkozz mindennap! Ha naponta imádkozol, tudni fogod, hogyan mássz ki a bajból.

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>