Törekvés

Törekvés

 

Hogyan használom törekvésemet?

Törekvésemmel összekapcsolom a föld felszálló sírását és a Menny leszálló mosolyát.

Törekvésemet használom, hogy átalakítsam világom vágy-éjszakáját világom megvilágosodás-magasságává. Törekvésemmel csillapítom Szeretett Supreme-om éhségét; törekvésem hála-lángjával táplálom Őt.

Törekvésem segítségével elfelejtek mindent, amit földhözragadt értelmem tanított, és a legelejétől kezdve megtanulok mindent mennyeien szabad lelkemtől.

Törekvésem segít abban, hogy legbensőbb barátja legyek kedves, édes, szépséges egység-szívemnek.

Törekvésemmel sikert érek el a külső világban, és fejlődést a belső világban. Ha pompás sikereket érek el, a külső világ mosolyog rám, értékel, csodál és az egekig magasztal. Ha lélekteljesen, odaadóan és feltétel nélkül fejlődöm, Szeretett Supreme-om rám mosolyog, megáld és átölel engem.

Mi a törekvés? A törekvés az én önodaadásom.

Mi az önodaadás? Az önodaadás a legfensőbb művészet. Segítségével ráébredek, hogy fel kell tárnom ismeretlen valóságaimat, és meg kell ismernem magasabb énemet, mely szívem legmélyebb zugában lakik. Tudatosan és elválaszthatatlanul eggyé kell válnom magasabb énemmel, mely tökéletes és állandó összhangban van Szeretett Supreme-ommal, és ki kell nyilvánítanom a mindeddig megvalósulatlan belső valóságaimat.

Törekvésem koncentrációt, meditációt és kontemplációt testesít meg.

A koncentráció a sebességem. E sebességgel gyorsan, gyorsabban és a leggyorsabban futok Szeretett Supreme-om felé.

A meditáció a mélységem, a csend-mélységem. E csend-mélységgel hívom segítségül édes Supreme Uramat, és hála-szívem mélyére helyezem Őt.

A kontempláció az eksztázisom. Ezzel az eksztázissal egység-dalomat éneklem Örökkévalóságom Supreme Atyjával, és elégedettség-táncomat járom Örökkévalóságom Barátjával és Társával.

Sri Chinmoy

 

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

vissza>>