Egy mulandó élet

Egy mulandó élet

 

Egy mulandó élet minden, amink van. Miért kérkedünk, miért túlozzuk el aránytalanul földi, halandó és törékeny megvalósításainkat? Ha jön a halál, a test elhagy minket, nem számít, milyen erős, vitális lényünk elhagy minket, nem számít, mennyire lelkes, az értelem elhagy minket, bármilyen briliáns, a szív is elhagy miket, bármilyen kedves és tiszta.

Egy mulandó élet minden, amink van. Akkor miért hallgatunk a fizikai világ, a kísértés-világ parancsaira? Miért? Miért? Miért nem hallgatunk a mindent megvilágosító, mindent beteljesítő lélek parancsaira? Miért? Miért? Miért hívjuk vendégségbe minden éjszaka, egész éjszaka a tudatlanság tengerét? Miért? Miért? Miért mulatozunk mindennap, egész nap a sötétség sárkányával? Miért? Miért? Miért nem szeretjük Istent legalább feltételesen, ha már lehetetlen számunkra feltétel nélkül szeretni Őt? Miért? Miért?

Egy mulandó élet minden, amink van. Miért nem igyekszünk Istennek legalább részben tetszeni Neki, ha már nincs meg a képességünk teljesen és fenntartás nélkül megörvendeztetni Őt. Miért? Miért? Nem tudjuk egyszer és mindenkorra azt mondani Istennek, hogy bár eddigi összes életünket és a mostanit is, eddig a pillanatig a tudatlanság éjének adtuk, de mostantól kezdve e röpke életünket egyedül Neki adjuk? Nem tudjuk Istent felhatalmazni, hogy vezessen, formáljon és átalakítson minket az Ő saját Módján? Azért, mert a tudatlanság karmaiban csődöt mondtunk, képtelenek vagyunk Istennek adni egy esélyt, hogy irányítsa életünket? Ha Isten is kudarcot vall, akkor majd meglátjuk, mit tegyünk az életünkkel mi magunk. De nem tisztességes dolog esélyt sem adni Istennek, mikor a tudatlanság éjének számtalan lehetőséget adtunk. Nem tudjuk e rövid életünket felajánlani Istennek, és csakis Istennek? Ha Istennek adjuk életünket, talán években mérve rövid lesz földi létünk, de mennyei megvalósításaink örökké tartanak majd.

Isten így szól hozzánk: “Gyermekeim, megígértem nektek, hogy nem használlak ki és nem vezetlek félre benneteket. Bebizonyítom, hogy új személyiséggé, új valósággá, új istenséggé teszlek benneteket, csak adjatok Nekem egy esélyt, ahogy újra meg újra esélyt adtatok a tudatlanságnak. Csak erre a rövid, mulandó életre adjátok meg Nekem az esélyt, és meglátjátok, hogy mit tudok tenni értetek, mivel nem látjátok, hogy már eddig is mit megadtam nektek.
Gyermekeim, adjatok egy esélyt, és meglátjátok, mit tudok adni nektek e mulandó életetekben. E mulandó élet kiterjeszthető, kiszélesíthető, ha odaadó szívetekkel és egység-lelketekkel Istenségem meglátásával törődtök. Egy mulandó élet nem lehet és nem is lesz soha az utolsó szó a földi küzdőtéren. Egy vég nélküli, egy születés és halál nélküli élet tudja csak elégedetté tenni az embert, a jövő Istenét.”

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>