A hit csodákat tesz

A hit csodákat tesz

Egy dolog a kétség hiánya, de a hit, a valódi hit, az valami más. A könyvek és a szentírások tanulmányozásából bizonyos ismeretekhez juthatunk, és nyerhetünk egyfajta látásmódot, de a legtöbb, amit nyújthat, az ösztönzés, és semmi több. Mások gondolatait kölcsönvéve belső életünkben soha nem világosodhatunk meg igazán. A spirituális megvilágosodást azzal érhetjük el, ha az Igazság bennünk lévő örök könyvét tanulmányozzuk, és folyamatosan belső énünk hangjára figyelünk. Ezután találunk majd örömöt külső életünkben. Először látnunk kell Istent, azután válhatunk csak Istenhez hasonlatossá. Ha igazán isteniek akarunk lenni, beszédünk utat kell engedjen a változásnak.

Hadd mondjak el egy igaz történetet. India szerte sokan imádkoznak Krisnához, egy nagy spirituális Mesterhez, aki évezredekkel ezelőtt élt a földön. Indiában, egy Bengáli faluban, egy gazdag ember szolgája minden nap kompon kelt át a folyón, így ment a gazdája házához. Egyik nap heves vihar volt. A komp nem tudott átkelni a tajtékzó folyón, és a szolga, aki arra kényszerült, hogy többmérföldes kerülővel egy gyaloghídon menjen, késve érkezett. Gazdája dühös volt. – Te bolond – kiáltotta, – ha háromszor kimondod Krisna nevét, meglátod, hogy nem lesz szükséged csónakra. Gyalog is képes leszel átkelni a folyón!

Aznap délután, mivel a vihar semmi jelét sem mutatta annak, hogy alábbhagyna, szegény szolgának ugyanazzal a helyzettel kellett szembenéznie. Ezúttal, egyszerű hitéből fakadóan, engedelmeskedett gazdája utasításainak. Szíve legmélyéből kimondta Krisna nevét. Lám, csodák csodája! Egy erőt érzett, amely a víz felé hajtotta, és képes volt járni a puszta hullámokon. Így kelt át a folyón.

Mikor a gazda meghallotta a történetet, öröme nem ismert határt. Dagadt a melle a büszkeségtől. Tán nem az ő tanácsa eredményezte ezt a sikert? – Soha sem gondoltam, hogy a tanácsomnak ilyen nagy ereje van – gondolta. – Hadd élvezzem ezt a csodát magam is.

A gazdag ember lement a folyóhoz, amely most nyugodt és békés volt, és háromszor kimondta Krisna nevét. Elindult keresztül, de félelem és kétség gyötörte egész lényét, és bár többszázszor kiáltotta a szent nevet, próbálkozása eredménytelen volt. Megfulladt.

Mi a tanulság ebből a történetből? A szolga őszintén hitt a gazdájában. Fenntartás nélkül hitt Krisnában is. Az isteni erőbe vetett tökéletes hite mentette meg, és bizonyította Krisna kegyelmének erejét.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>