A szahádzs szamádhi

A szahádzs szamádhi

 

A szavikalpa szamádhiban vannak gondolathullámok, de nem befolyásolják az embert. A nirvikalpa szamádhiban túlmegyünk a Kozmikus Táncon. A szahadzs szamádhi belül a megtörhetetlen csend, kívül a Kozmikus Tánc. A szahádzs egyszerre testesíti meg a csend-erőt és a hang-erőt. A szahadzs szamádhiban a csend nem áll a hang útjába, és viszont. Épp ellenkezőleg, szabad bejárásuk van egymáshoz. A hang bejön, hogy tökéletesedjen, a csend kimegy, hogy kinyilvánítson. A hang-élet azonnal belép a csend-életbe, hogy egyre nagyobb megvalósulást érjen el, a csend-élet pedig belép a hang-életbe, hogy egyre nagyobb mértékben kinyilvánítson.

Ha a megvalósulás már megtörtént, a mester könnyen be tud lépni a szavikalpa szamádhiba. A nirvikalpa szamádhi elérése sem nehéz egy Isten-megvalósított lélek számára. Csak a legmagasabb fajta szamádhi, a szahádzs szamádhi elérése okoz problémát még a legmagasabb Isten-megvalósított lelkeknek is.

A szahádzs szamádhi messze a legmagasabb típusú szamádhi. Ebben a szamádhiban az ember a legmagasabb tudatban van, de ugyanakkor a durva fizikai világban dolgozik. Fenntartja a nirvikalpa szamádhi tapasztalatát, miközben ezzel egy időben földi tevékenységekbe kezd. A lélekké vált, és ugyanakkor a testet tökéletes eszközként használja. A szahádzs szamádhiban az ember úgy jár-kel, mint egy hétköznapi ember. Eszik, elvégzi azokat a megszokott dolgokat, amelyeket a hétköznapi ember tesz. De szívének legbelsőbb rejtekében túlcsorduló isteni megvilágosodással van eltöltve. Amikor valaki eléri ezt a szahádzs szamádhit, a Valóság Ura és Parancsolója lesz. Kénye-kedve szerint felmehet a Legmagasabbhoz, aztán lejöhet a földi tudatba, hogy kinyilvánítsa a Legmagasabbat.

Miután valaki elérte a legmagasabb fajta megvalósítást, nagyon ritka esetben részesül a szahádzs szamádhi áldásában. Nagyon kevés spirituális mester érte el ezt az állapotot – csak egy vagy kettő. A szahádzs szamádhihoz a Supreme végtelen Kegyelmére van szükség, vagy az embernek nagyon erősnek és szerencsésnek kell lennie. A szahádzs szamádhi csak akkor jön, amikor az ember létrehozta elválaszthatatlan egységét a Supreme-mal, vagy azon ritka alkalmakkor, amikor azt akarja megmutatni, hogy ő a Supreme. Az, aki elérte a szahádzs szamádhit, és megmarad ebben a szamádhiban, minden másodpercben tudatosan és tökéletesen kinyilvánítja Istent, és így a transzcendentális Supreme legnagyobb büszkesége.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>