Buddha tanítása

Buddha tanítása

 

Volt egy nagy király, Vindusárnak hívták, aki bölcsen uralkodott országa felett. Mikor meghalt, legidősebb fia, Asóka követte a trónon. Asóka fivérei mind jóképűek és erősek voltak, Asóka viszont nem. Öccsei állandóan csúfolták azért, mert nem volt szép.

Mikor Asóka lett a király, elhatározta, hogy bosszút áll, így mikor trónra került, egytől egyig az összes fivérét megölte. Azután megölte az összes rokonát, aki kritizálta őt. Megölt mindenkit, aki csak rosszat mondott róla. Mivel egy hatalmas királyság ura akart lenni, leigázott egy Kalinga nevű területet, és a harc során számos buddhista templomot lerombolt, és rengeteg buddhistát megölt.

Egy nap, mikor épp erődített palotájában volt, panaszos sírást hallott. Az általa lemészárolt több ezer ember rokonai átkozták őt, panaszkodtak és siratták szeretteiket. Asókában megbánás ébredt. Egyszer csak egy hangot hallott, ami egyfolytában azt ismételte: “Buddham saranam gaccshami – Buddhában keresek menedéket.” A hang egyre csak ezeket a szavakat ismételgette. Megnyugtató volt. Asóka Buddha Könyörületére gondolt, és érezte, hogy változás történik az életében, de nem tudta, mitől.

Mikor kiment az utcára, látta, hogy Buddha egyik legnagyszerűbb követője, Upagupta mantrázik a közelben. Asóka odament hozzá, és így szólt: – Bocsáss meg nekem, de halottam, hogy valaki mantrázik, és szeretnék beavatást kérni. Buddha követője akarok lenni.

– Én mantráztam – válaszolt Upagupta.

A király nagyon meghatódott. Upagupta beavatta őt, és Asóka Upagupta tanítványa lett. Attól kezdve Buddhában, Buddha Könyörületében és Buddha Fényében keresett menedéket. Nem törődött többet az országával és a trónjával. Végül kolduló szerzetes lett belőle, és telje életét Istennek szentelte. Okkerszínű leplet öltött magára, és egyik helyről a másikra vándorolt a világban, Buddha dicsőségét hirdette, és buddhista szentélyeket emelt. Ingyenes kórházakat nyitott a szegények számára, és fenntartás nélkül adakozott a szegényeknek és a szükséget szenvedőknek. Asóka maga lett a megtestesült könyörület. Még a lánya is Srí Lankára ment, hogy Buddha Fényét terjessze. Amerre Asóka járt, mindenhol bevésték Buddha tanítását, még a hegyi barlangok falaira és oszlopokra is: “Ahímszá parama dharma – Az erőszakmentesség a legnagyobb erény.”

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>