Isten-elfogadásom

Isten-elfogadásom

 

 

El tétovázó és kétkedő értelmemmel! Fenntartás nélküli Isten-elfogadásom mindig eleget tesz törekvő lelkem tornyosuló igényeinek.

Elfogadtam Őt, Istenemet, a Legfelsőbb Urat. Világomat nem érheti kudarc többé. Ősrégi félelmem gyötrelme most átalakul szívem gyönyörévé. Hogyan? Csakis Isten iránti legtisztább elfogadásom által.

Boldog voltam, mert Ő elültette bennem Reményének Üzenetét. Boldogabb vagyok, mert saját Képmására formál engem. Legboldogabb leszek, mert felébreszti bennem Örökkévalóságát, kinyilvánítja általam Végtelenségét, és beteljesít engem Halhatatlanságával.

Nem vagyok tökéletes, távolról sem. Himalája-nagyságú baklövéseket követek el nap mint nap. De édes Uram nem szigorú és nem is engesztelhetetlen. A zord igazságosság távol áll Tőle. Ő mindig csupa Könyörület.

Isten elfogadott engem. Mi több, felvette emberi természetem, hogy teljesen tudatában legyen kívánságaimnak és szükségleteimnek. Megszabadít engem a tudatlanság által tönkretett világból. Megszabadít engem a könyörtelen halál árnyától elhomályosított életből.

Szerető önátadásom és az Ő feltétel nélküli törődése köti össze földi világomat az Ő Mennyországával. Személyes erőfeszítésem által sosem tudom jobbá tenni önmagam; olyan az, mint megpróbálni kiegyenesíteni egy kutya farkát. Istenhez jöttem, úgy, ahogy vagyok. Tudom, hogy amin tudatosan nem leszek úrrá, az irgalmatlanul legyőz engem. De Uram, végtelen Nagylelkűségéből, azt mondja, hogy Ő fogja legyőzni a legvadabb tudatlanságot, bennem és értem.

Isten-elfogadásomban fel kell adnom mindent, ami elválasztana Tőle. Elfogadva engem, Isten egy új világot adott nekem, és nekem adományozta teljes Lélegzetét.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei itt kaphatók

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

vissza>>