Ismerd meg önmagad

Átmanam viddhi – “Ismerd meg önmagad!”

 

Az Upanisádok látnokai nem csak felfedezték ezt a transzcendentális Igazságot, de fel is ajánlották a szenvedő, síró és küzdő emberiségnek.

Ahhoz, hogy az ember ismerje önmagát, először fel kell fedeznie önmagát. Mi az önfelfedezés? Az önfelfedezés Isten-megvalósítás.

Jóga nélkül nincs önfelfedezés. A jóga nem vallás. A jóga az Egyetemes Igazság. India hagyományos igazsága. Az élet legfontosabb tapasztalata.

A valódi jóga és az élet együtt járnak. Nem választhatók el egymástól. Ha megpróbálod elválasztani őket, kudarcot vallasz. A jóga és az élet éppoly elválaszthatatlanok, mint a Teremtő és a teremtés.

A jóga vajon a szigorú aszketizmus másik neve? Határozottan nem. A jóga vajon az önfegyelem másik neve? Kétségtelenül igen. Megköveteli a jóga a világ elutasítását és az érzékek elfojtását? Nem, soha. Megköveteli a jóga a világ elfogadását és az érzékek feletti uralmat? Igen, egy erőteljes igen.

Mindenkinek való a jóga? Igen is és nem is. Igen, mert minden emberi lélek Istentől ered, és belsőleg arra törekszik, hogy visszatérjen Hozzá. Nem, mert vannak emberek, akik fejlettségük jelenlegi fokán úgy érzik, hogy élhetnek Isten nélkül.

Megadhatja-e az embernek a tanulás és az érvelés az önmegvalósítást? Nem. A pusztán könyvekre alapozott tudás önámításban végződik. Miért? Mert a nagy tudású ember úgy érzi, elérte a végtelen bölcsességet. Sajnos nem tudja, hogy a valódi végtelen bölcsesség csak az Isten-megvalósításból fakadhat. A puszta értelmi érvelés csalódáshoz vezet.

Megadhatja-e az embernek az odaadás és a törekvés az önmegvalósítást? Igen. Az ember odaadása az ő szívvirága, melyet felajánlott Isten Lábánál. Az ember törekvése az ő lélek-gyümölcse, melyet Isten Ölébe helyezett.

Az önmegvalósításhoz az embernek szabadságra van szüksége. Isten megadja neki a szabadságot. Mi a szabadság? A szabadság Isten áldozat-ereje és az ember csoda-ereje.

Sri Rámakrisna, India nagy spirituális mestere egyszer megjegyezte: “Az a szerencsétlen, aki minduntalan azt mondja: ‘meg vagyok kötve, meg vagyok kötve’, csak azt éri el, hogy meg van kötve. Aki éjjel nappal azt ismételgeti: ‘bűnös vagyok, bűnös vagyok’, bizony bűnös lesz. Az embernek olyan égő hite kell legyen Istenben, hogy azt mondja: ‘Isten Nevét ismételtem, hogy tapadhatna hát hozzám még mindig a bűn. Hogyan lehetnék ezután is bűnös?’”

Pozitív gondolatokat kell táplálnunk, pozitív elképzeléseket, pozitív eszményeket. Célunk csak így nem marad távoli sírás.

Minden embernek éreznie kell: “Isten, saját Mesterem Lábánál vagyok. Isten, saját Teremtőm Kezében vagyok. Isten, saját Szerelmem Szívében vagyok.”
“Kérjetek, és megadatik néktek; keressetek, és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek!” Kértem. Uram nekem adományozta határtalan Könyörületét. Kerestem. Uram nekem adta végtelen Szeretetét. Kopogtattam. Legnagyobb meglepetésemre, az ajtó nem volt elreteszelve belülről. Édes Uram epedve várta érkezésemet.

Sri Chinmoy

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

 

vissza>>