A meditáció legfelsőbb titka

A meditáció legfelsőbb titka

A meditáció az ember szomja a Végtelen Valóra, az Örök Valóra, az Abszolút Valóra. A meditáció titka, hogy tudatos és állandó egységet érjünk el Istennel. A meditáció páratlan titka Istent teljesen a sajátunknak érezni, és végül Istent Isten kedvéért megvalósítani, Őt kinyilatkoztatni, és Őt beteljesíteni.
A meditációt spontán módon, lélekteljesen és helyesen kell gyakorolni. Ha nem így teszel, sötét kétség mérgezi meg elmédet, és mérhetetlen csalódás férkőzik szívedbe. Valószínűleg egész létedet egy tátongó szakadék mélye felé zuhanva találod.
A meditációhoz inspirációra van szükséged. A szent könyvek adhatnak neked inspirációt. Egy spirituális könyvet megvenni tíz másodpercbe kerül. Hogy kiolvasd ezt a könyvet, kell néhány óra. Hogy feldolgozd a könyvet, az eltart néhány évig. És hogy a benne foglalt igazságokat megéld, ahhoz nem hogy egy egész életre, de talán néhány inkarnációra is szükség van.
A meditációhoz törekvés kell. Egy spirituális tanító jelenléte – legyen az fizikai vagy spirituális jelenlét – felébresztheti alvó törekvésedet. A tanító ezt könnyen megteheti, és szívesen meg is teszi neked. Éppen a törekvésre van szükséged ahhoz, hogy elérd utazásod Célját. Nem kell aggódnod a megvalósulásod miatt, a törekvésed gondoskodni fog róla.
A meditáció táplálja önfegyelmedet. Az önfegyelem erősíti meditációdat. A meditáció tisztítja a szívet. Egyedül a tiszta szívben tűnik elő az emberi élet Isten felé való menetelése.
Valaki talán tudja, milyen a helyes meditáció. Még talán gyakorolja is, hiszen erre van szüksége az emberben rejlő isteni természetnek. A meditáció eredménye vagy beteljesülése azonban minden emberi felfogást felülmúl, mert mérhetetlen, korlátlan és végtelen.

A meditáció egyetlen dolgot mond nekünk: Isten létezik. A meditáció egyetlen igazságot tár fel nekünk: láthatjuk Istent.
Legnagyobb sajnálatomra egyes embereknek súlyos téveszméi vannak a meditációról. Úgy érzik, a meditáció tetőfoka a jövendőmondás vagy a csodatevés. A jövendőmondás nem illik a meditációhoz. A csodatevés szintén nem illik a meditációhoz. A megvalósulás ellenben tökéletesen illik a meditációhoz. A felszabadulás lélekteljesen illik a meditációhoz.
Valóban meg akarod valósítani Istent? Valóban szeretnéd Isten végtelen Fényét, Békéjét és Üdvét? Ha igen, akkor milliónyi mérföld távolságot kell tartanod a jövendőmondóktól és a csodatevőktől. Tévedsz, ha úgy gondolod, inspirálnak. Merülj mélyen magadba, és felfedezed, hogy csak haszontalan, vak és meddő kíváncsiságodat ébresztették fel. A kíváncsiság nem spiritualitás.
A jövendőmondók és a csodatevők titokban és tudatosan még egy dolgot kínáltak neked: kísértést. A kísértés a pusztulás előhírnöke. És ez az, ahol életed isteni küldetése sikertelenül és teljesítetlenül véget ér.
Legyünk éberek! Figyelmeztetlek benneteket: ne zavarjátok össze szívetek őszinte meditációját jövendőmondással és csodatevéssel!
Ne vesztegesd az időd! Időd értékes. Meditációd megfizethetetlen. Eredményed az időtlen Örökkévalóság, a mérhetetlen Végtelenség és a halál nélküli Halhatatlanság kincse lesz.
Ne várakozz! Minden dolog eljön ahhoz, aki várakozik, kivéve azt a megvalósulást, amit a ma testesít meg, és azt a felszabadulást, amit a most tár fel.
A meditáció lelkünk sírása életünk tökéletes tökéletességéért. A tökéletesség még nem virradt fel a földön, de egy napon felvirrad majd. A tökéletesség az emberi élet eszménye. Szvámi Vivékánandát idézve: “Egyikünk sem látott még eszményi emberi lényt, mégis azt mondják nekünk, hogy higgyünk benne. Egyikünk sem látott még eszményien tökéletes embert, enélkül az eszmény nélkül mégsem tudunk fejlődni.”
Egyedül a meditáció szülheti a tökéletességet. A meditáció túlvisz minket az érzékek kielégítetlenségén, az érvelő elme határain. És végül a meditáció átnyújthatja nekünk a tökéletesség lélegzetét.
A meditáció végső célja a Legfelsőbb Úr megvalósítása. A Katha Upanisád egy spirituális tanítást kínál a világnak. Ez a tanítás egy belső tanítás: “Az érzékeknél magasabb az érzékek tárgya. Az érzékek tárgyánál magasabb az elme. Az elménél magasabb az intellektus. Az intellektusnál magasabb a Nagy Önvaló. A Nagy Önvalónál magasabb a Kinyilvánulatlan. A Kinyilvánulatlannál magasabb a Személy. A Személynél magasabban nincs semmi sem. Az a Cél. Az a legmagasztosabb ügy.”
Valóban, a Személy maga a Legfelsőbb Úr. Legmagasabb és legmélyebb meditációnk által kétségtelenül szabad bejárást nyerünk a Legfelsőbb Úrhoz.
Spirituális utazásunk elején úgy érezzük, hogy a meditáció saját erőfeszítés és verejtékezés. Utazásunk lezárultakor ráébredünk, hogy a meditáció Isten Kegyelme, az Ő végtelen Könyörülete. Az ár sohasem megfelelő. Megvalósulás előtt túl magas. Megvalósulás után túl alacsony.

Sri Chinmoy

 

Bővebben a meditációról – kivonatok a meditáció kézikönyvéből>>

 

Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy spirituális útja

 

 

 

vissza>>